• Arkiv

Forsterka kravspesifikasjon til ungkarane i Valldal

Tatjana like seg i Valldal, og vil gjerne gifte seg til bygda, sjå her om forretningsideen hennar.  Opphavleg krevde ho altså at mannen skulle ha jorbæråker, hus og bil.  Lene i Hammerfest, som heller ikkje har mann, kommenterte at ho ikkje syns det er vanskeleg å finne menn med pengar, hus, og bil. Det vanskelege er å finne mannen med godt hovud og godt hjerte. 

Tatjana var enig, og skjerpa kravspesifikasjonen:  jordbæråker, hus, bil, godt hovud og godt hjerte.

Finn ein slike i Valldal?